Oferta dla biznesuWspieramy Zespoły i Organizacje
we wdrażaniu skutecznych rozwiązań i narzędzi,
mających na celu wzrost i rozwój.

Zapraszamy na sesje coachingowe
oraz udział w programach tematycznych

WARSZTATY

MEDIACJE

COACHING

 • Przykładowe tematy warsztatów i szkoleń:
 •  Budowanie i rozwijanie kompetencji międzykulturowych
  Treningi specyficzne kulturowo (komunikacja, zarządzanie, prowadzenie spotkań)
  Treningi relokacyjne  
 • Przywództwo empatyczne  
 • Empatyczna komunikacja
  Profilaktyka i umiejętne wykorzystanie konfliktu
  Budowanie kultury feedbacku
  Mediacje w świecie biznesu
  Misja wizja cel – praca nad wizerunkiem zespołu / firmy
 • Coaching zespołu i nauka w działaniu na realnych zadaniach
 • Budowanie silnych zespołów (team building & team development)
  Treningi antystresowe
  Osiąganie dobrostanu w miejscu pracy
 

WSPIERAMY:


ZESPOŁY (HR, Customer Care, Shared Service, IT, marketing, PR, Sales)
MANAGERÓW i LIDERÓW
WŁAŚCICIELI FIRM

Wykorzystanie przewagi
MIĘDZYKULTUROWOŚCI

uwrażliwianie międzykulturowe

budowanie kompetencji międzykulturowej w biznesie (komunikacja, prowadzenie spotkań, podejmowanie decyzji)

programy rozwojowe w ramach polityki Inclusion (D&I)

praca z różnorodnością i czerpaniem korzyści z niej

zarządzanie zespołem międzykulturowym

zarządzanie różnorodnością

efektywność w międzynarodowym zespole

przygotowanie do relokacji pracowników / pobytu zagranicą lub powrotu do kraju

treningi specyficzne kulturowo (wybrane kraje)

 

DZIĘKI NAM

Odkryjesz potencjał i siłę różnorodności zarówno w obszarze kultur organizacyjnych, jak i w kontaktach z przedstawicielami innych narodowości

Nauczysz się budować mosty w kontakcie z różnorodnością

Poznasz mechanizmy psychologiczne w obliczu zmiany, szoku kulturowego, adaptacji i nauczysz się jak nimi zarządzić

Dowiesz się, jakie są realia i reguły biznesowe w wybranej kulturze narodowościowej

Nauczysz się skutecznie komunikować i efektywnie współpracować z przedstawicielami innych kultur

Zmienisz postawę dzięki sprawdzonym narzędziom jak Diversity Icebreaker©, The Culture Map®, Cultural Detective®. The GlobeSmart®


PRACA Z KONFLIKTEM
w komunikacji

komunikacja w sytuacjach kryzysowych

rozwiązywanie i profilaktyka konfliktów

mediacje w świecie biznesu

praca z dysfunkcjami zespołów

coaching konfliktu

budowanie systemu naprawczego w organizacji

empatyczna i konstruktywna komunikacja jako remedium konfliktów
DZIĘKI NAM

Poznasz i nauczysz się stosować w praktyce mechanizmy efektywnej komunikacji z zespołem, szefem, otoczeniem
Przećwiczysz sprawdzone modele i skuteczne narzędzia do porozumienia pod okiem certyfikowanego trenera, tak aby umieć je przełożyć na praktykę

Nauczysz się, jak zapobiegać konfliktom, ale też jak je wykorzystywać do budowania lepszej współpracy opartej na zaufaniu i empatii

Przygotujesz się do ważnych spotkań i prowadzenia trudnych rozmów, bazując na swoich mocnych stronach i zasobach

Zmapujesz swój zespół i będziesz potrafił wspierać swoich ludzi w sytuacjach trudnych i kryzysowych

EMPATYCZNE PRZYWÓDZTWO

treningi i programy rozwoju kompetencji liderskich

rozpoznawanie i rozwój stylów liderskich

budowanie marki (w tym osobistej)

budowanie i integracja zespołu – mądre przewodzenie

programy rozwoju i wspierania talentów

coachingowy styl wspierania ludzi i zespołu

rozwój odpowiedzialności i zaangażowania u innychDZIĘKI NAM

Wydobędziesz mocne strony tak, aby zmiana stała się odczuwalna na poziomie osobistym, zespołowym, organizacyjnym

Świadomie rozwiniesz własny spójny i autentyczny styl liderski

Poprzez pracę na różnych poziomach (mentalnym, emocjonalnym, fizycznym) i z głębokimi wartościami, wytyczysz dalszą ścieżkę rozwoju jednostki / grupy / firmy

Stworzysz osobisty ‘elevator pitch’

Będziesz uczyć się doświadczając i doświadczać ucząc się w oparciu o najnowocześniejsze metody i narzędzia stosowane przez najskuteczniejszych graczy na rynku

KORPORACYJNY WELLBEING

dobrostan w miejscu pracy

treningi redukcji stresu

zarządzanie emocjami

zapobieganie wypaleniu zawodowemu

wspieranie ludzi w radzeniu ze skutkami pracy zdalnej

Espresso / lunch break Infusions©

Coaching Sofa©DZIĘKI NAM

Podniesziesz morale i zaangażowanie pracowników

Zwiększysz automotywację i wydajność członków zepsołu

Wpłyniesz na lepszy dobrostan pracowników

Rozwiniesz większą świadomość

Wpłyniesz na poczucie sprawczości w zespole

Zredukujesz absencje chorobową pracowników

Doświadczysz niesztampowych metod pracy z managerami i zespołami (metody dramowe, angażujące)

 

A ponadto:

Uwypukli się employer branding (promowanie

wizerunku i marki fimy)

Pojawi się kolejny element CSR (wypełnianie społecznej odpowiedzialności firmy)

Kontakt

Jesteś zainteresowany/na? Napisz do nas

Rymkiewicza 8F
01-644 Warszawa

+48 605 366 906

biuro@just-be.com.pl