Mediacje w Just BE

Maj 12, 2017
vesna

Od tej pory w ramach oferty Just BE można skorzystać z mediacji w duchu NVC. Podejście służące nie tylko rozwiązywaniu konfliktów, ale też ich zapobieganiu. Przydatne zarówno w biznesie, jak i życiu zawodowym.